Kontakt

Föreningen Miljöpartiet i Uppsala Län

Ordförande 
Niclas Malmberg: niclas.malmberg@mp.se

Organisationsutvecklare
Malin Aldal: malin.aldal@mp.se 
072-500 60 43
Region Uppsala

Regionråd
Malena Ranch
Jenny Lundström

Politisk sekreterare
Charles Pylad charles.pylad@lul.se 

Du hittar alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i landstinget på
http://www.mp.se/uppsala-lan (en bit ner på sidan)
Comments